Videonadzor

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. OZ. 14. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

v zvezi z evidenco zbirk osebnih podatkov:

Evidenca zbirk osebnih podatkov v zvezi z izvajanjem videonadzora

Datum obvestila: 21.8.2023

Upravljavec osebnih podatkov:

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

Naziv upravljavca:

Sumida Slovenija d.o.o.

Naslov upravljavca:

Blejska Dobrava 124, 4273 Blejska Dobrava

Kontaktni e-naslov upravljavca:

info@sumida.si

Kontaktna tel. št. upravljavca:

04 620 92 11

Kontaktni e-naslov upravljavca za izvajanje pravic posameznika:

gdpr@sumida.si

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov:

izr. prof. dr. Miha Dvojmoč, miha.dvojmoc@infocenter.si

Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo

Izvajanje videonadzora v Sumida Slovenija d.o.o., Blejska Dobrava 124, 4240 Blejska Dobrava, skladno  z ZVOP-2, in sicer po:

  • 76. člen - splošne določbe o videonadzoru in varstvu osebnih podatkov

in

  • 77. člen - videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore

·         za varnost ljudi ali premoženja

·         zaradi zagotavljanja nadzora vstopa v te prostore ali izstopa iz njih

·         zaradi narave dela obstaja možnost ogrožanja zaposlenih

  • 78. člen - videonadzor znotraj delovnih prostorov

·         ker je nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja in teh namenov ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi

·         ker je nujno potrebno za varovanje tajnih podatkov ali poslovnih skrivnosti in teh namenov ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi

DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI S 3. IN 5. TOČKO 4. ODSTAVKA 76. ČLENA ZVOP-2:

76(4)(3)

informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: Nadaljnje obdelave ni.

 

76(4)(5)

neobičajne nadaljnje obdelave, kot so spremljanje dogajanja v živo: Neobičajnih nadaljnjih obdelav ni, spremljanje dogajanja v živo se ne izvaja.

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov

Osebni podatek:

Vir:

Zakonska obveznost:

Pogodbena obveznost:

Posledice, če posameznik ne zagotovi osebnih podatkov:

Posnetek posameznika (slika), podatek o lokaciji, datum in čas posnetka, datum in čas vstopa v uradni službeni prostor in iz njega.

posameznik

drugo:

 Opredelite vir

Da

Ne

Da

Ne

Posameznik zagotovi podatke s prisotnostjo na območjih, kjer se izvaja videonadzor. Videonadzor se sicer izvaja na podlagi ZVOP-2.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

6(1)(c)

obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca

Pojasnilo:

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22):

  • 76. člen - splošne določbe o videonadzoru in varstvu osebnih podatkov

in

  • 77. člen - videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore;
  • 78. člen - videonadzor znotraj delovnih prostorov

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja

Posnetki videonadzora se hranijo 35 dni, potem pa se avtomatsko prepišejo, dnevniki obdelav se hranijo 2 leti po koncu leta, ko so nastali.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov  osebnih podatkov, če obstajajo

Uporabnik/kategorija uporabnika:

Vloga uporabnika:

Državni in drugi pristojni organi na podlagi zakona.

Nadzorni organ.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali profiliranja.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:

Posameznik ima pravico do dostopa do lastnih osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do ugovora in pravico do prenosljivosti podatkov.

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: /.

Pravice lahko izvajate s pisnim zahtevkom na naslov ali e-naslov upravljavca (gl. Identiteta in kontaktni podatki upravljavca).

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).


obiskov te strani : 829
skupno obiskov vseh strani : 1.258.222
zadnja posodobitev : Ponedeljek, 4 September 2023 19:17
stran naložena v : 0,0139 s
izvedba G-Server d.o.o. ©2002-2024, Vse pravice pridržane
Načrt strani
 

Oprostite, a po veljavni zakonodaji vas moramo vprašati ali soglašate z uporabo piškotkov na naših straneh?   Podrobne informacije