Politika kakovosti

(V skladu z originalom General Quality Manual GQM – prevod globalne politike kakovosti)

Original Englisch – Text                                         Slovenski prevod

 

We are committed to quality, integrity and excellent execution in everithing we do.

 

 

Zavezani smo kvaliteti, integriteti in odlični izvedbi vseh naših aktivnosti.

 

Customer Satisfaction and Quality First:

Consistently meetings customer requirements and expectacions to provide the best quality from the beginning and achieve zero defect of our products and service.

 

 

Najprej kakovost in zadovoljstvo kupca:

 

S stalnim zadovoljevanjem zahtev in pričakovanj kupcev že v začetkih zagotavljamo najboljšo kakovost naših izdelkov in storitev.

 

Follow the rules:

Comply with the relevant legal requirements related to our products and follow the company regulations and procesure, etc.

 

 

Spoštovanje pravil:

Spoštovanje vseh postopnikov in navodil, v proizvodnji in sledenje usmeritvam podjetja.

 

Continuous improvement:

Continously improve our quality level with permanent preventive adjustment of product design, manufacturing technology and working process.

 

 

Stalne izboljšave:

Stalno izboljševanje nivoja kakovosti s permanentnim prilagajanjem razvoja izdelka, tehnologije proizvodnje in delovnih procesov.

 

Company-wide qualiy culture:

Higly motivated and well trained employees and partners generate unique understanding of the best quality performance.

 

 

Splošna kultura podjetja:

Visoko motivirani in usposobljeni zaposleni in partnerji zagotavljajo edinstveno  zagotavljanje najboljše kakovosti.

 

 

 

01.04.2012

President

 

Tom Suseki

(see original GQM)

Director Sumida Slovenija d.o.o.

 

Janez Ločniškar

obiskov te strani : 7.535
skupno obiskov vseh strani : 1.252.200
zadnja posodobitev : Ponedeljek, 13 Avgust 2012 11:24
stran naložena v : 0,0121 s
izvedba G-Server d.o.o. ©2002-2024, Vse pravice pridržane
Načrt strani
 

Oprostite, a po veljavni zakonodaji vas moramo vprašati ali soglašate z uporabo piškotkov na naših straneh?   Podrobne informacije